Английское предложение с pull up

Far easier to stay in bed and pull up the covers.
Куда проще оставаться в постели, натянув одеяла.